This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Jeden biznes na całe życie

Prowadzenie działalności gospodarczej jest zabiegiem mającym na celu systematyczne pozyskiwanie środków finansowych na potrzeby życiowe. Wielu przedsiębiorców sądzi, że podejmowane przez nich decyzje biznesowe o rozpoczęciu własnej firmy będą skutkowały pozytywnie na całe ich produkcyjne życie. Niestety rynek pokazuje, że wszystkie pomysły biznesowe muszą być na bieżąco weryfikowane o modyfikowane. Rozwój technologiczny, zmiany zapatrywań klientów oraz wprowadzanie na rynek coraz nowszych i korzystniejszych rozwiązań sprawiają, że przedsiębiorcy danej dziedziny gospodarczej w pewnym momencie przestają być konkurencyjni oraz nie nadążają za zmianami rynkowymi. Prawdą jest zatem, że żadne przedsiębiorstwo nie ma możliwości przetrwać wielu lat na takiej samej, niezmienionej ofercie produktowej, czy usługowej. Należy zatem przyznać, że założenie jednej firmy nie stanowi jeszcze pomysłu na całe życie. Konieczne jest bowiem wprowadzanie zmian, a więc modyfikowanie przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem asortymentowym, jak i w zakresie organizacyjnym. Read more »

Obowiązek przedsiębiorców w stosunku do służb ochrony środowiska

Prowadząc działalność gospodarczą musimy pamiętać o nałożonych prawnie obowiązkach. Nie chodzi tutaj jedynie o fakt odpowiadania przed urzędem skarbowym w zakresie podatkowym, czy instytucjami ubezpieczeniowymi w aspekcie regulowania i rozliczania składek ubezpieczeniowych. Do obowiązków przedsiębiorców należy również systematyczne i terminowe sporządzanie różnorodnych raportów, które przedstawiać mają określony problem. Jednym z takich obowiązków jest przygotowywanie sprawozdań z emisji spalin w samochodach służbowych. Niemal każdy przedsiębiorca posiada co najmniej jeden samochód służbowy, który rozliczany jest w ramach posiadanej firmy. Takie auta służą realizowaniu zadań sprzedażowych, realizowaniu potrzeb firmowych, dokonywaniu różnorodnych zakupów. Przynajmniej jeden samochód służbowy powinien pozostawać w posiadaniu firmy, bądź właściciela danego przedsiębiorstwa. Read more »

Czy faktura sprzedażowa może stać się kosztem

Prowadząc własną działalność gospodarczą operujemy dokumentami sprzedażowymi w postaci faktur. Każda faktura jest wprowadzana do systemu komputerowego, który ewidencjonuje naszą sprzedaż, jak również stanowi o naszym przychodzie i dochodzie. Na podstawie wystawionych faktur oblicza się należności podatkowe, które odprowadzane są do właściwego urzędu skarbowego. Niekonieczne jest zatem uregulowanie należności przez klienta, żeby powstał obowiązek podatkowy. Przedsiębiorcy nie lubią owych rozwiązań normatywnych. Według nich taki system wprowadza wiele utrudnień w działania firm. Brak wpłaty na poczet danej faktury powoduje zmniejszenie środków finansowych w firmie, a tym samym powinna dawać możliwość odroczenia płatności podatkowej. W przepisach prawa istnieje możliwość zakwalifikowania faktury sprzedażowej jako koszt danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak taka opcja jest bardzo trudna do zrealizowania. Trzeba bowiem udowodnić brak możliwości odzyskania danej należności finansowej. Pierwszym krokiem staje się wezwanie dłużnika do wpłaty należności. Read more »

Odsetki za zwłokę z księgowości firmowej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą opierać swoje działania na podstawie dokumentów sprzedażowych, czy różnorodnych umów. To one stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT za określone produkty, czy usługi. Wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne rozliczane są właśnie na podstawie faktur. Nie wszyscy odbiorcy jednak rzetelnie i terminowo realizują obowiązki uregulowania należności. Może to wprowadzać wiele zawirowań w bieżące funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Przepisy prawa pozwalają wierzycielom stosować różnorodne formy odzyskiwania swoich należności, ale także doliczać odpowiednie kwoty za opóźnienia w płatnościach. Za każdy dzień zwłoki można zatem doliczać koszty odsetek. Wysokość odsetek jest ściśle określona w przepisach ustawowych. Nie ma możliwości wprowadzania tutaj jakichkolwiek zmian. Procentowa wartość danej faktury powiększona o wysokość odsetek stanowi zatem należność dłużnika względem wierzyciela na dany dzień. Kwoty odsetek jednak są rozumiane jako dochód firmy i konieczne jest ich wykazanie w zeznaniach podatkowych. Read more »

Wpływ przedsiębiorców na uwarunkowania normatywne w gospodarce

Prowadząc działalność gospodarczą niejednokrotnie spotykamy się z przepisami prawa, które są całkowicie niezrozumiałe albo wzajemnie się wykluczają. Problemy z interpretacją prawa powodują, że nie możemy być pewni słuszności swojego postępowania. W związku z występowaniem takich sytuacji przedsiębiorcy starają się aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania oraz wprowadzania zmian w ustawach i rozporządzeniach. Wszelkiego rodzaju organizacje zrzeszające właścicieli firm, które cechuje rozbudowana ilość członków są proszeni o weryfikację oraz wydanie opinii w sprawach danego regionu. Na organizowanych spotkaniach każdy może zapoznać się z projektami zmian oraz przepisów oraz przedyskutować to ze swoimi kolegami. W ten sposób można odpowiednio szybko zareagować oraz zmodyfikować dane projekty tak, aby tworzyły jedną, spójną całość i nie powodowały utrudnień w prowadzeniu własnej firmy. Taki kontakt pomiędzy przedstawicielami instytucji państwowych oraz przedstawicielami przedsiębiorców prywatnych stanowi jedyne rozwiązanie, Read more »

Inkubatory przedsiębiorczości sposobem na start

Młodzie ludzie wykazują wiele samodzielności w rozpoczynaniu swojej kariery zawodowej. Na rynku pracy istnieje bowiem ograniczona liczba miejsc pracy, o które mogą się starać. Konieczne jest zatem tworzenie alternatywnych form zatrudnienia oraz zarabiania środków finansowych. Doskonałym rozwiązaniem pomocowym dla młodych osób są Inkubatory Przedsiębiorczości. Takie organizacje prowadzą różnorodne działania, których celem jest wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych. W ramach Inkubatorów Przedsiębiorczości prowadzone są różnorodne warsztaty i szkolenia, w których mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Udział w owych przedsięwzięciach jest bezpłatny albo zdecydowanie tani. Oznacza to, że nie będziemy mieli problemów ze znalezieniem środków finansowych na ten cel. Inkubatory Przedsiębiorczości prowadzą także różnorodne konkursy, które mają wyłonić najciekawsze pomysły biznesowe i pomóc w ich realizacji. Read more »

Aport w funkcjonowaniu firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest ściśle związane z uwarunkowaniami prawnymi konkretnej instytucji prywatnej. Każda firma, w zależności od formy organizacyjnej, posiada własne sposoby rozliczania się oraz prowadzenia różnorodnych spraw księgowych, czy administracyjnych. W związku ze zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą oraz problemami, które występują na rynku, wiele firm decyduje się na zmiany sposoby funkcjonowania albo różnorodne połączenia. W ten sposób mogą one przetrwać trudne sytuacje gospodarcze. Każda zmiana wymaga jednak podjęcia odpowiednich kroków. Najbardziej skomplikowaną sprawą jest wprowadzenie majątku danego przedsiębiorstwa na stan innego lub też na stan zreorganizowanej firmy. Nie można bowiem po prostu przyjąć danych środków trwałych. Majątek danej firmy musi bowiem zostać dokładnie wyceniony przez odpowiedniego specjalistę. Read more »

Firma bez poczty elektronicznej i faxu

Każdy prowadzący działalność gospodarczą stara się od początku dysponować pocztą elektroniczną oraz sprzętami biurowymi, jak fax. Tego typu środki przekazywania informacji są niemal niezbędne. W obecnej sytuacji gospodarczej nie ma konieczności posiadania stacjonarnego numeru telefonu, ale poczta elektroniczna i fax pozostają niezastąpione. W korespondencji urzędowej nawet najczęściej wykorzystywaną drogą przesyłania wiadomości jest fax. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący aktywną sprzedaż posiadanych towarów, muszą się liczyć z koniecznością zainwestowania w posiadanie wymienionych sprzętów. Większość, a nawet zdecydowana większość zamówień od klientów przekazywana jest właśnie na zasadzie faxu, bądź maila. Wszelkiego rodzaju dane teleadresowe, w tym właśnie numer fax oraz adres poczty elektronicznej, musza znaleźć się na stronach internetowych firm. Read more »

Oferty telefoniczne dla firm

Na rynku istnieje kilka podstawowych sieci komórkowych, które oferują swoje usługi potencjalnym oraz obecnym klientom. Takie propozycje odnajdziemy zarówno w stosunku do osób prywatnych, jak i biznesowych przedsiębiorców. Rozgraniczenie na owe dwie grupy jest jak najbardziej zasadne, gdyż propozycje dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych cechuje znaczna odmienność. W stosunku do przedsiębiorców sieci komórkowe decydują się na większe rabaty oraz korzystniejsze plany taryfowe. Oznacza to, że możemy pozyskać więcej darmowych minut, czy większe możliwości ściągania danych pakietowych w niższych cenach, aniżeli osoby prywatne. W grę wchodzą tutaj także lepsze aparaty telefoniczne w bardziej atrakcyjnych i przystępnych ofertach cenowych. Sieci komórkowe bowiem o wiele bardziej cenią sobie takich klientów. Stanowią oni, dla nich, większe źródło dochodów. Read more »

Marketingowe uwarunkowania w branży medialnej

Sektor gospodarczy zajmujący się zakresem działania medialnego również dzieli się na państwowy oraz prywatny. Oznacza to, że większość programów telewizyjnych stanowi efekt działań marketingowych określonych przedsiębiorstw. Telewizja jest zatem swoistą firmą, która za swoje usługi otrzymuje wynagrodzenie. Ofertą poszczególnych stacji telewizyjnych jest ich program. Każdy widz ma możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego mu programu. Oglądalność bowiem będzie odnosić się proporcjonalnie do zarobków danej stacji telewizyjnej. W związku ze skomercjalizowaniem telewizji mamy do czynienia z wieloma różnorodnymi blokami reklamowymi. Każda reklama to najlepsze i największe źródło dochodu dla danej stacji. Nic więc dziwnego, że bloki reklamowe występują nawet w trakcie trwania danego filmu, czy serialu. Im więcej emisji danej reklamy, tym większe dochody wybranej stacji telewizyjnej. Read more »