Fundusz pieniężny lepszy niż lokata?

Fundusze inwestycyjne mają również bezpieczniejszy wariant, są to fundusze pieniężne, stanowią one idealną alternatywą dla niskiego oprocentowania lokat bankowych, gdyż inwestując w nie możemy liczyć nawet na 5 % zysk, kiedy lokata realnie przyniesie nam około 1%. Bezpieczeństwo funduszy wynika z inwestowania w krótkoterminowe papiery dłużne, czyli bony skarbowe, pieniężne, oszczędnościowe, lokaty bankowe. Ryzyko jest więc najmniejsze, tym samym są one bardzo stabilne – niezależnie od sytuacji na giełdzie można spodziewać się od 3 do 5% rocznie. Nieskomplikowane zarządzanie takimi funduszami przekłada się bezpośrednio na niskie opłaty za prowadzenie funduszu. Niewątpliwą zaletą funduszy pieniężnych w zestawieniu z lokatą jest brak ograniczenia kwotowego oraz terminowego. Oznacza to, że możemy wpłacić dowolną ilość środków i wypłacić je w odpowiednim dla siebie momencie, odbierając wypracowane zyski lub wypłacając kwotę potrzebną nam w danym momencie, nadal inwestując pozostałe środki. Mimo wielu niewątpliwych zalet funduszy pieniężnych, nie należy zapominać, że to ciągle są fundusze i również mają wady, jednak przy zachowaniu rozsądku i wyborze dobrze znanego funduszu osiągającego dobre wyniki, możemy w miarę spokojnie oczekiwać zakładanych zysków. I to w dość dużej ilości. Nic tylko korzystać.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply